Digital Twin for VET schools

Projekt

DiTwin – Digital Twin for VET schools to dwuletni projekt partnerski w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego (KA220-VET) finansowany w ramach programu Erasmus+.

Głównym celem projektu jest poprawa skuteczności programów nauczania VET w celu osiągnięcia kompetencji wymaganych przez Przemysł 4.0. Projekt ma na celu wypełnienie luki w wyposażeniu szkół zawodowych poprzez wykorzystanie potencjału technologii Digital Twin.

Technologia Digital Twin umożliwia działania edukacyjne oparte na pracy, dobrze dostosowane do ostatniego rozwoju przemysłu wytwórczego. Pomoże to w dostosowaniu programów nauczania VET i oferty szkoleniowej dostawców VET do rzeczywistych potrzeb w zakresie umiejętności i zapewni nowe podejście edukacyjne.

Projekt umożliwi szkołom, które nie mają dostępu do zaawansowanych narzędzi, maszyn i laboratoriów, wdrożenie praktycznego i doświadczalnego uczenia się w celu osiągnięcia kompetencji wymaganych przez Przemysł 4.0.

Projekt poprawi również kompetencje cyfrowe nauczycieli VET, aby wspierać wdrażanie działań opartych na cyfrowych bliźniakach i osiąganie umiejętności cyfrowych wymaganych przez przemysł 4.0.

Rezultaty

Moduły DiTwin

Cyfrowe bliźniaki dla studentów VET mające na celu rozwijanie kompetencji potrzebnych w
Przemyśle 4.0.

Platforma DiTwin

Bezpłatna platforma internetowa umożliwiająca nauczycielom i uczniom dostęp i korzystanie z modułów
modułów DiTwin w szkole.

Podręcznik DiTwin

Zapewnia nauczycielom i trenerom kształcenia i szkolenia zawodowego, narzędzia i zasoby edukacyjne do skutecznego wdrażania,
wspierania, zarządzania i oceniania działań opartych na cyfrowych bliźniakach.

Międzynarodowy kurs szkoleniowy DiTwin

Międzynarodowy kurs szkoleniowy dla nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego mający na celu rozwijanie niezbędnych kompetencji technicznych i pedagogicznych do wdrażania i zarządzania działaniami opartymi na cyfrowych bliźniakach w szkołach.

Wideo samouczek DiTwin

Jest to prosty przewodnik dla nauczycieli VET na temat wdrażania modułów DiTwin w klasie.

DiTwin Demo Event

To warsztat online prezentujący platformę DiTwin i jej zastosowanie.

Aktualności

Spotkanie inaugurujące projekt DiTwin

Spotkanie inaugurujące projekt DiTwin odbyło się w Pesaro (Włochy) w dniach 30-31 stycznia 2024 r., a jego koordynatorem była firma Learnable.Głównym celem projektu jest poprawa skuteczności i inkluzywności programów nauczania VET w celu osiągnięcia kompetencji wymaganych przez Przemysł 4.0. Projekt ma na celu wypełnienie luki między posiadanymi przez szkoły zawodowe urządzeniami i maszynami z wykorzystaniem […]

Read More

Następne kroki

Główne cele Nadchodzące miesiące będą kluczowe dla rozwoju WP2 „Modułów DiTwin”: czeka nas pracowity czas, ale jesteśmy przekonani o pomyślnych wynikach, które osiągniemy. Oto główne działania przewidziane przez WP2: Opracowanie ram kompetencji DiTwin: w oparciu o wspólne kompetencje podkreślone w poprzedniej fazie, opracowane zostaną różne profile wymagane przez przemysł 4.0.Mapowanie profili: w oparciu o potencjał […]

Read More

Kluczowa rola kompetencji DiTwin w przygotowaniu uczniów szkół zawodowych do Przemysłu 4.0

W dzisiejszym szybko zmieniającym się krajobrazie przemysłowym, integracja zaawansowanych technologii i cyfryzacji dała początek temu, co powszechnie określa się mianem Przemysłu 4.0. Ta zmiana paradygmatu niesie ze sobą zapotrzebowanie na nowy zestaw umiejętności i kompetencji, stawiając wyzwania przed instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego (VET), których zadaniem jest przygotowanie uczniów do przyszłej pracy. Uznając znaczenie sprostania […]

Read More

Patrnerzy

Learnable to społeczność ekspertów od lat pracujących nad rozwojem innowacyjnych praktyk edukacyjnych. Learnable koncentruje się na wspieraniu europejskich uczniów w zdobywaniu miękkich i twardych kompetencji, które umożliwiają ludziom osiąganie celów zarówno w pracy, jak i w życiu. Learnable działa w różnych sektorach, takich jak edukacja dorosłych, kształcenie i szkolenie zawodowe, szkoły i szkolnictwo wyższe, promując innowacyjne metodologie edukacyjne w różnych dziedzinach, takich jak innowacje cyfrowe, integracja, umiejętności językowe, zielona gospodarka i przedsiębiorczość. Społeczność poszukuje innowacyjnych rozwiązań, aby uczynić edukację dostępną i inkluzywną (włączającą). Learnable wspiera wdrażanie innowacyjnych metodologii edukacyjnych mających na celu poprawę jakości oferty szkoleniowej oraz wspieranie przejścia od szkoły do pracy i zdolności do zatrudnienia osób uczących się.

ETN Training Vision Ireland została założona w 2016 roku, aby pomóc zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na szkolenia zawodowe i możliwości rozwoju kulturalnego w Irlandii.

ETN Training Vision Ireland z siedzibą w Cork organizuje i zarządza stażami i programami edukacyjnymi dla młodych studentów, kadry nauczycielskiej, młodych pracowników i organizacji z całej Europy. Training Vision jest członkiem „ETN Network” (Education and Training Network) z agencjami w Hiszpanii (Malaga), Bułgarii (Sofia), Włoszech (Rimini i Potenza), Wielkiej Brytanii (Portsmouth), Niemczech (Berlin), Portugalii (Lizbona) i Irlandii (Cork). W latach 2016, 2017, 2018 i 2019 ETN została nagrodzona jako zwycięzca w kategorii Dostawca Praktyk Zawodowych w konkursie Study Travel Star Awards w Londynie. To ważne uznanie dla profesjonalizmu, jakości i dbałości o wszystkie aspekty szkolenia w zakresie mobilności.

Training Vision Ireland specjalizuje się we wspieraniu rozwoju i uczenia się zarówno studentów, jak i dorosłych w szybko zmieniającym się świecie.

Uniwersytet w Maladze jest instytucją, która generuje i przekazuje wiedzę, świadcząc usługi szkolnictwa wyższego poprzez nauczanie, studia i badania. Jest to dynamiczny i innowacyjny uniwersytet, otwarty i partycypujący w służbie społeczeństwu, zintegrowany z Europejskim Obszarem Szkolnictwa Wyższego i Badań oraz powiązany ze światem biznesu i Andaluzyjskim Parkiem Technologicznym.

Uniwersytecki Instytut Badań w Inżynierii Mechatroniki i Systemów Cyberfizycznych (IMECH.UMA) został utworzony w celu promowania wysokiej jakości badań interdyscyplinarnych i ich transferu do społeczeństwa, a także promowania działań w zakresie studiów podyplomowych i doktoranckich oraz specjalistycznych szkoleń.

Laboratorium robotyki medycznej, które jest częścią konsorcjum, ma bogate doświadczenie w projektowaniu i rozwoju robotów chirurgicznych do użytku klinicznego oraz w opracowywaniu cyfrowych bliźniaków dla przemysłu, a także długą historię współpracy ze środowiskiem klinicznym i biznesowym.

Málaga TechPark, założony w 1992 r. w Maladze (Hiszpania), stał się wielkim ośrodkiem przyciągającym innowacje w Andaluzji i Europie, a kluczem do jego rozwoju są zarówno technologia, jak i innowacje. Technopolis jest międzynarodowym punktem odniesienia, który można opisać jako zachęcający ośrodek przyciągający innowacyjne firmy i ekosystem dla zaawansowanych technologicznie firm i przedsiębiorców.

Málaga TechPark został specjalnie zaprojektowany, aby pomieścić wszystkie rodzaje podmiotów zajmujących się innowacjami. Technopolis jest międzynarodowym punktem odniesienia w zakresie parków naukowo-technologicznych, w których dominuje sektor technologii informacyjnych, zarówno w zakresie badań i rozwoju, jak i produkcji sprzętu i usług, z innowacyjnym i przyjaznym dla środowiska podejściem. Inne sektory obecne w parku to m.in. energetyka, inżynieria, gospodarka o obiegu zamkniętym, przemysł, rolno-spożywczy, biotechnologia. Z ponad 650 firmami i kilkoma kluczowymi podmiotami w Andaluzyjskim Systemie Wiedzy, takimi jak Uniwersytet i jego grupy badawcze, ponad 24 000 pracowników, obszar 200 hektarów z projektem rozbudowy w toku, PTA można uznać za jeden z głównych ośrodków innowacji i rozwoju gospodarczego w Andaluzji.

Innovation Frontiers IKE to innowacyjna firma zajmująca się technologiami edukacyjnymi i badaniami, która specjalizuje się w tworzeniu edukacyjnych, angażujących i rozrywkowych doświadczeń edukacyjnych, obejmujacych innowacje, kreatywność i grywalizację w celu zwiększenia przepływu dla uczniów. Nasza firma oferuje szerokie spektrum rozwiązań, w tym interaktywny e-learning na zamówienie, poważne gry, otwarte zasoby edukacyjne, symulacje szkoleniowe, animacje edukacyjne i nauczanie mobilne. Łączymy projektowanie gier, technologię gier, projektowanie instruktażowe i psychologię, aby opanować sztukę tworzenia gier edukacyjnych, symulacji i szkoleń. Innovation Frontiers IKE ma również bardzo duże doświadczenie w projektach badawczych (europejskich i międzynarodowych). Firma przestrzega bardzo rygorystycznych i kompletnych procesów zapewniania jakości w rozwoju swojego oprogramowania oraz w prowadzeniu europejskich i międzynarodowych projektów, w których bierze udział. Co więcej, firma integruje implikacje neuronauki edukacyjnej w klasie, aby poprawić efektywność uczenia się i nauczania.

 

Digital Smart to dostawca Vet zajmujący się profesjonalnymi szkoleniami w zakresie cyfrowej transformacji firm produkcyjnych. Działa w regionie Marche, a w celu szkolenia pracowników rozszerzyła swoją działalność na środkowe Włochy. Została założona przez konsultantów IT z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w pozyskiwaniu funduszy i budowaniu potencjału, tworzeniu firm i doradztwie zawodowym.

Digital Smart zarządza Akademią, w której odbywa się dwuletni wysokiej klasy kurs szkoleniowy zatytułowany „Inteligentna robotyka, cyfryzacja korporacyjna i projektowanie 3D” oraz organizuje niestandardowe kursy i akademie dostosowane do indywidualnych potrzeb, których celem jest szkolenie doskonałych techników, posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie technologii wspomagających Przemysł 4.0.

W siedzibie Digital Smart znajdują się zaawansowane technologicznie sale szkoleniowe, laboratoria mechatroniczne, w tym Cyber-Fabryka Fizyczna Przemysłu 4.0.

Digital Smart jest również członkiem krajowego konsorcjum o nazwie „Italian Innovation for Work”, składającego się z instytucji VET i akademii szkoleniowych.

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie od ponad 75 lat zajmuje czołowe miejsce wśród wyższych uczelni pedagogicznych w Polsce, jest również najstarszym Uniwersytetem Pedagogicznym w Polsce. Jest wyjątkowy ze względu na wysoki prestiż, profesjonalne kształcenie i nowoczesność.

Misja Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie realizowana jest przez profesjonalną i doświadczoną kadrę dydaktyczną, która stosuje nowoczesne i aktualne treści nauczania. Wyraża się ona także poprzez prowadzenie badań naukowych, wytyczanie nowych kierunków rozwoju nauki, przekazywanie wiedzy oraz rozwijanie i wzbogacanie osobowości absolwentów poprzez kształcenie ich według najwyższych standardów europejskich.

Naszym studentom oferujemy najnowsze osiągnięcia w naukach humanistycznych, a także w naukach społecznych, pedagogicznych, przyrodniczych, technicznych i artystycznych. Nasza oferta edukacyjna umożliwia studentom aplikowanie na kilkadziesiąt kierunków studiów I stopnia (licencjackich) i II stopnia (magisterskich), a także na studia III stopnia (doktoranckich) oraz studia podyplomowe.

Zestawy do rozpowszechniania

Scroll to Top