Digital Twin for VET schools

Το έργο

Το DiTwin – Digital Twin for VET schools είναι ένα διετές έργο Σύμπραξης Συνεργασίας στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (KA220-VET) που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για την επίτευξη των ικανοτήτων που απαιτούνται από τη βιομηχανία 4.0. Το έργο σκοπεύει να γεφυρώσει το χάσμα των εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού εξοπλισμού των σχολείων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας Digital Twin.

Η τεχνολογία Digital Twin επιτρέπει δραστηριότητες μάθησης βασισμένες στην εργασία, οι οποίες είναι καλά ευθυγραμμισμένες με την τελευταία εξέλιξη των μεταποιητικών βιομηχανιών. Αυτό θα υποστηρίξει την προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών της ΕΕΚ και της προσφοράς κατάρτισης των παρόχων ΕΕΚ στις πραγματικές ανάγκες δεξιοτήτων και θα προσφέρει μια νέα εκπαιδευτική προσέγγιση.

Το έργο θα δώσει τη δυνατότητα στα σχολεία που δεν έχουν πρόσβαση σε προηγμένα εργαλεία, μηχανήματα και εργαστήρια να εφαρμόσουν πρακτική και βιωματική μάθηση για την επίτευξη των ικανοτήτων που απαιτούνται από τη Βιομηχανία 4.0.

Το έργο θα βελτιώσει επίσης τις ψηφιακές ικανότητες των εκπαιδευτικών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για να υποστηρίξει την εφαρμογή δραστηριοτήτων που βασίζονται σε ψηφιακά δίδυμα και την επίτευξη των ψηφιακών δεξιοτήτων που απαιτούνται από τη βιομηχανία 4.0

Αποτελέσματα

Ενότητες DiTwin

Ψηφιακά δίδυμα για σπουδαστές ΕΕΚ με στόχο την ανάπτυξη των ικανοτήτων που απαιτούνται από τη Βιομηχανία 4.0.

Πλατφόρμα DiTwin

Μια δωρεάν διαδικτυακή πλατφόρμα που επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν τις ενότητες DiTwin στο σχολείο.

Εγχειρίδιο DiTwin

Παρέχει στους καθηγητές και τους εκπαιδευτές ΕΕΚ εργαλεία και εκπαιδευτικούς πόρους για την υλοποίηση, υποστήριξη, διαχείριση και αξιολόγηση αποτελεσματικών δραστηριοτήτων που βασίζονται στο ψηφιακό δίδυμο (Digital Twin).

Διακρατικό σεμινάριο κατάρτισης DiTwin

Ένα διακρατικό σεμινάριο κατάρτισης για εκπαιδευτικούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με στόχο την ανάπτυξη των απαραίτητων τεχνικών και παιδαγωγικών ικανοτήτων για την υλοποίηση και διαχείριση δραστηριοτήτων με βάση το ψηφιακό δίδυμο στα σχολεία.

DiTwin βίντεο εκπαιδευτικό σεμινάριο

Είναι ένας εύκολος οδηγός για τους εκπαιδευτικούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σχετικά με την εφαρμογή των ενοτήτων DiTwin στην τάξη.

Εκδήλωση επίδειξης DiTwin

Πρόκειται για ένα διαδικτυακό εργαστήριο παρουσίασης της πλατφόρμας DiTwin και της χρήσης της.

Νέα

The DiTwin project continues to advance

The project is progressing confidently to enhance education and vocational training for the future. An innovative competence framework has been specifically developed for Vocational Education and Training (VET) schools, teachers, institutions, and other organizations aiming to foster skills aligned with the demands of Industry 4.0. This effort seeks to align the identified professional profiles with […]

Read More

The Crucial Role of the DiTwin Competence Framework in Preparing VET Students for Industry 4.0

In today’s rapidly evolving industrial landscape, the integration of advanced technologies and digitalization has given rise to what is commonly referred to as Industry 4.0. This paradigm shift brings with it a demand for a new set of skills and competences, posing challenges for vocational education and training (VET) institutions tasked with preparing students for […]

Read More

Next Steps

Main Objectives The months ahead will be crucial for the development of WP2 “DiTwin Modules”: we will be facing a busy time but we are positive about the successful results we will achieve. These are the main activities forseen by WP2: Elaboration of the DiTwin Competence Framework: based on the common competences highlighted in the […]

Read More

DiTwin Kick-off meeting

The DiTwin kick-off meeting was held in Pesaro (Italy) on 30-31 January 2024 hosted by Learnable as coordinator.The main goal of the project is to improve the effectiveness and inclusiveness of VET curricula for the achievement of competencies needed by Industry 4.0. The project intends to bridge the gap between the facilities and machinery of […]

Read More

Συνεργάτες

Το Learnable είναι μια κοινότητα εμπειρογνωμόνων που εργάζονται εδώ και χρόνια για την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών. Το Learnable επικεντρώνεται στην υποστήριξη των Ευρωπαίων εκπαιδευομένων στην απόκτηση κοινωνικών και ειδικών ικανοτήτων που επιτρέπουν στους ανθρώπους να επιτύχουν τους στόχους τους τόσο στην εργασία όσο και στη ζωή τους. Το Learnable δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς όπως η εκπαίδευση ενηλίκων, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, τα σχολεία και η τριτοβάθμια εκπαίδευση, προωθώντας καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθοδολογίες σε διάφορους τομείς όπως η ψηφιακή καινοτομία, η ένταξη, οι γλωσσικές δεξιότητες, η πράσινη οικονομία και η επιχειρηματικότητα. Η κοινότητα αναζητά καινοτόμες λύσεις προκειμένου να καταστήσει την εκπαίδευση προσβάσιμη και χωρίς αποκλεισμούς. Το Learnable υποστηρίζει την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθοδολογιών με στόχο την ενίσχυση της ποιότητας της προσφερόμενης κατάρτισης και την υποστήριξη της μετάβασης από το σχολείο στην εργασία και της απασχολησιμότητας των εκπαιδευομένων.

ETN Training Vision Ireland ιδρύθηκε το 2016 για να συμβάλει στην ικανοποίηση της αυξανόμενης ζήτησης για ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης και πολιτιστικής ανάπτυξης στην Ιρλανδία.

Με έδρα το Κορκ, η ETN Training Vision Ireland οργανώνει και διαχειρίζεται θέσεις πρακτικής άσκησης και εκπαιδευτικά προγράμματα για νέους φοιτητές, διδακτικό προσωπικό, νέους εργαζόμενους και οργανισμούς που προέρχονται από όλη την Ευρώπη. Η Training Vision είναι μέλος του “Δικτύου ETN” (“Δίκτυο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης”) με γραφεία στην Ισπανία (Μάλαγα), στη Βουλγαρία (Σόφια), στην Ιταλία (Ρίμινι και Ποτέντσα), στο Ηνωμένο Βασίλειο (Πόρτσμουθ), στη Γερμανία (Βερολίνο), στην Πορτογαλία (Λισαβόνα) και στην Ιρλανδία (Κορκ). Το 2016, το 2017, το 2018 και το 2019 η ETN βραβεύτηκε ως νικήτρια στην κατηγορία Work Experience Provider των Study Travel Star Awards στο Λονδίνο. Μια σημαντική αναγνώριση στον επαγγελματισμό, την ποιότητα και την προσοχή σε όλες τις πτυχές της κατάρτισης στην κινητικότητα.

Η Training Vision Ireland ειδικεύεται στην προώθηση της ανάπτυξης και της μάθησης τόσο των μαθητών όσο και των ενηλίκων σε έναν ταχέως εξελισσόμενο κόσμο.

Το Πανεπιστήμιο της Μάλαγα είναι ένα ίδρυμα που παράγει και μεταδίδει γνώση, παρέχοντας υπηρεσίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της διδασκαλίας, των σπουδών και της έρευνας. Είναι ένα δυναμικό και καινοτόμο Πανεπιστήμιο, ανοικτό και συμμετοχικό στην υπηρεσία της κοινωνίας, ενταγμένο στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας και συνδεδεμένο με τον επιχειρηματικό κόσμο και το Τεχνολογικό Πάρκο της Ανδαλουσίας.

Το Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Έρευνας στη Μηχατρονική Μηχανική και τα Κυβερνοφυσικά Συστήματα (IMECH.UMA) δημιουργήθηκε με κύριο σκοπό την προώθηση της ποιοτικής διεπιστημονικής έρευνας και τη μεταφορά της στην κοινωνία, καθώς και την προώθηση δράσεων στον τομέα των μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών και της εξειδικευμένης κατάρτισης.

Το εργαστήριο ιατρικής ρομποτικής, το οποίο συμμετέχει στην κοινοπραξία, διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη χειρουργικών ρομπότ για κλινική χρήση και στην ανάπτυξη ψηφιακών διδύμων για τη βιομηχανία, καθώς και μακρά ιστορία συνεργασίας με το κλινικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.

Το Málaga TechPark, που εγκαινιάστηκε το 1992 στη Μάλαγα (Ισπανία), έχει γίνει ένας μεγάλος κόμβος καινοτόμου έλξης στην Ανδαλουσία και την Ευρώπη, με την τεχνολογία και την καινοτομία να αποτελούν το κλειδί για την ανάπτυξή του. Η Τεχνόπολις αποτελεί διεθνές σημείο αναφοράς που μπορεί να χαρακτηριστεί ως ενθαρρυντική εστία προσέλκυσης καινοτόμων εταιρειών και οικοσύστημα για εταιρείες και επιχειρηματίες υψηλής τεχνολογίας.

Το Málaga TechPark έχει σχεδιαστεί ειδικά για να στεγάσει όλους τους τύπους οντοτήτων που ασχολούνται με την καινοτομία. Η Τεχνόπολις αποτελεί σημείο διεθνούς αναφοράς όσον αφορά τα επιστημονικά και τεχνολογικά πάρκα όπου κυριαρχεί ο τομέας των τεχνολογιών της πληροφορίας, τόσο στην έρευνα και την ανάπτυξη, όσο και στην κατασκευή εξοπλισμού και υπηρεσιών, με καινοτόμο και φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση. Άλλοι τομείς που είναι παρόντες στο πάρκο είναι η ενέργεια, η μηχανική, η κυκλική οικονομία, η βιομηχανία, η αγροδιατροφή, η βιοτεχνολογία, μεταξύ άλλων. Με περισσότερες από 650 επιχειρήσεις και αρκετούς βασικούς παράγοντες του συστήματος γνώσης της Ανδαλουσίας, όπως το Πανεπιστήμιο και οι ερευνητικές του ομάδες, πάνω από 24.000 εργαζόμενους, μια έκταση 200 εκταρίων με ένα έργο επέκτασης σε εξέλιξη, το PTA μπορεί να θεωρηθεί ένα από τα κύρια σημεία εστίασης για την καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη στην Ανδαλουσία.

Innovation Frontiers IKE είναι μια καινοτόμος εταιρεία εκπαιδευτικής τεχνολογίας και έρευνας που ειδικεύεται στη δημιουργία εκπαιδευτικών, ελκυστικών και διασκεδαστικών μαθησιακών εμπειριών που ενσωματώνουν την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την παιχνιδοποίηση για να ενισχύσουν τη ροή των μαθητών. Η εταιρεία μας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λύσεων, όπως διαδραστική προσαρμοσμένη ηλεκτρονική μάθηση, σοβαρά παιχνίδια, ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους, εκπαιδευτικές προσομοιώσεις, εκπαιδευτικά κινούμενα σχέδια και κινητή μάθηση. Συνδυάζουμε τον σχεδιασμό παιχνιδιών, την τεχνολογία παιχνιδιών, τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την ψυχολογία για να κατακτήσουμε την τέχνη της δημιουργίας μαθησιακών παιχνιδιών, προσομοιώσεων και εκπαίδευσης. Η Innovation Frontiers IKE έχει επίσης πολύ μεγάλη εμπειρία σε ερευνητικά έργα (ευρωπαϊκά και διεθνή). Η εταιρεία ακολουθεί πολύ αυστηρές & πλήρεις Διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας στην ανάπτυξη του λογισμικού της και στη διεξαγωγή Ευρωπαϊκών & Διεθνών Έργων στα οποία συμμετέχει. Επιπλέον, η εταιρεία ενσωματώνει τις επιπτώσεις της εκπαιδευτικής νευροεπιστήμης στην τάξη, ώστε να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της μάθησης και της διδασκαλίας.

 

Digital Smart είναι ένας πάροχος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που ασχολείται με την επαγγελματική κατάρτιση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μεταποιητικών επιχειρήσεων. Δραστηριοποιείται στην περιοχή Marche και, για την κατάρτιση των εργαζομένων, έχει επεκτείνει τη δράση της στην κεντρική Ιταλία. Ιδρύθηκε από συμβούλους πληροφορικής με περισσότερα από είκοσι χρόνια εμπειρίας στη συγκέντρωση κεφαλαίων και στην ανάπτυξη ικανοτήτων, στη δημιουργία επιχειρήσεων και στον επαγγελματικό προσανατολισμό.

Η Digital Smart διαχειρίζεται μια Ακαδημία που φιλοξενεί ένα διετές πρόγραμμα υψηλού επιπέδου κατάρτισης με τίτλο “Έξυπνη ρομποτική, εταιρική ψηφιοποίηση και τρισδιάστατος σχεδιασμός και οργανώνει προσαρμοσμένα μαθήματα και ειδικά σχεδιασμένες εταιρικές ακαδημίες, στόχος των οποίων είναι να εκπαιδεύσουν ανώτερους τεχνικούς, με γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τις τεχνολογίες που επιτρέπουν τη Βιομηχανία 4.0

Στα κεντρικά γραφεία της Digital Smart υπάρχουν αίθουσες κατάρτισης υψηλής τεχνολογίας, εργαστήρια μηχατρονικής, συμπεριλαμβανομένου ενός Cyber-Physical Factory, Industry 4.0.

Η Digital Smart είναι επίσης μέλος μιας εθνικής κοινοπραξίας με την ονομασία “Ιταλική καινοτομία για την εργασία”, η οποία αποτελείται από ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και ακαδημίες κατάρτισης.

Για πάνω από 75 χρόνια το Πανεπιστήμιο της Εθνικής Επιτροπής Εκπαίδευσης της Κρακοβίας κατέχει ηγετική θέση μεταξύ των παιδαγωγικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Πολωνία και είναι επίσης το παλαιότερο Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο στην Πολωνία. Είναι εξαιρετικό λόγω του υψηλού κύρους του, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και του εκσυγχρονισμού του.

Η αποστολή του Πανεπιστημίου της Εθνικής Εκπαιδευτικής Επιτροπής, Κρακοβία ασκείται από επαγγελματίες και έμπειρο διδακτικό προσωπικό που εφαρμόζει σύγχρονο και ενημερωμένο διδακτικό περιεχόμενο. Εκφράζεται επίσης μέσω της επιστημονικής έρευνας, σκιαγραφώντας νέα πεδία επιστημονικής ανάπτυξης, μεταδίδοντας τη γνώση και αναπτύσσοντας και εμπλουτίζοντας τις προσωπικότητες των αποφοίτων του, εκπαιδεύοντάς τους σύμφωνα με τα υψηλότερα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Στους φοιτητές μας προσφέρουμε τα τελευταία επιτεύγματα στις ανθρωπιστικές επιστήμες, καθώς και στις κοινωνικές, εκπαιδευτικές, φυσικές, τεχνικές και καλλιτεχνικές σπουδές. Η εκπαιδευτική μας παροχή επιτρέπει στους φοιτητές μας να απευθύνονται σε πολλές δεκάδες τομείς σπουδών σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου (Bachelor) και δεύτερου κύκλου (Master), καθώς και σε προγράμματα σπουδών τρίτου κύκλου (Ph.D.), και σε μεταπτυχιακές σπουδές.

Scroll to Top