Author name: Chiara

Spotkanie inaugurujące projekt DiTwin

Spotkanie inaugurujące projekt DiTwin odbyło się w Pesaro (Włochy) w dniach 30-31 stycznia 2024 r., a jego koordynatorem była firma Learnable.Głównym celem projektu jest poprawa skuteczności i inkluzywności programów nauczania VET w celu osiągnięcia kompetencji wymaganych przez Przemysł 4.0. Projekt ma na celu wypełnienie luki między posiadanymi przez szkoły zawodowe urządzeniami i maszynami z wykorzystaniem […]

Spotkanie inaugurujące projekt DiTwin Read More »

Następne kroki

Główne cele Nadchodzące miesiące będą kluczowe dla rozwoju WP2 „Modułów DiTwin”: czeka nas pracowity czas, ale jesteśmy przekonani o pomyślnych wynikach, które osiągniemy. Oto główne działania przewidziane przez WP2: Opracowanie ram kompetencji DiTwin: w oparciu o wspólne kompetencje podkreślone w poprzedniej fazie, opracowane zostaną różne profile wymagane przez przemysł 4.0.Mapowanie profili: w oparciu o potencjał

Następne kroki Read More »

Kluczowa rola kompetencji DiTwin w przygotowaniu uczniów szkół zawodowych do Przemysłu 4.0

W dzisiejszym szybko zmieniającym się krajobrazie przemysłowym, integracja zaawansowanych technologii i cyfryzacji dała początek temu, co powszechnie określa się mianem Przemysłu 4.0. Ta zmiana paradygmatu niesie ze sobą zapotrzebowanie na nowy zestaw umiejętności i kompetencji, stawiając wyzwania przed instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego (VET), których zadaniem jest przygotowanie uczniów do przyszłej pracy. Uznając znaczenie sprostania

Kluczowa rola kompetencji DiTwin w przygotowaniu uczniów szkół zawodowych do Przemysłu 4.0 Read More »

Scroll to Top