Επόμενα βήματα

Κύριοι στόχοι

Οι επόμενοι μήνες θα είναι κρίσιμοι για την ανάπτυξη του WP2 “DiTwin Modules”: θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πολυάσχολη περίοδο, αλλά είμαστε θετικοί για τα επιτυχή αποτελέσματα που θα επιτύχουμε.

Αυτές είναι οι κύριες δραστηριότητες που προβλέπονται από το WP2:

Εκπόνηση του πλαισίου ικανοτήτων DiTwin: με βάση τις κοινές ικανότητες που επισημάνθηκαν στην προηγούμενη φάση, θα εκπονηθούν διάφορα προφίλ που απαιτούνται από τη βιομηχανία 4.0.
Χαρτογράφηση των προφίλ: με βάση το τεχνικό και παιδαγωγικό δυναμικό του ψηφιακού δίδυμου
Δημιουργία εκπαιδευτικών ενοτήτων με βάση το ψηφιακό δίδυμο: εφαρμόσιμες σε σχολές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για την επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων που σχετίζονται με τα προφίλ που προσδιορίστηκαν.
ηµιουργία της πλατφόρµας Digital Twin: για την πρόσβαση των σπουδαστών στις ενότητες DiTwin.
Δεύτερη συνάντηση έργου

Η δεύτερη συνάντηση του έργου θα πραγματοποιηθεί στην Κρακοβία (PL) από τις 14 έως τις 15 Νοεμβρίου 2024 και θα φιλοξενηθεί από το Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (UKEN). Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα πρώτα αποτελέσματα του DiTwin και να σχεδιάσουν τις νέες δραστηριότητες του έργου.

Για να ενημερώνεστε για τις εξελίξεις του έργου, επισκεφθείτε τις σελίδες του έργου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook και Linkedin).

Scroll to Top