Εναρκτήρια συνάντηση DiTwin

εναρκτήρια συνάντηση του DiTwin πραγματοποιήθηκε στο Πέζαρο (Ιταλία) στις 30-31 Ιανουαρίου 2024 με οικοδεσπότη το Learnable ως συντονιστή.
Ο κύριος στόχος του έργου είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της συμμετοχικότητας των προγραμμάτων σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για την επίτευξη των ικανοτήτων που απαιτούνται από τη Βιομηχανία 4.0. Το έργο σκοπεύει να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού εξοπλισμού των σχολείων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας Digιtal Twin.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τους οργανισμούς τους και να καθορίσουν το σχέδιο εργασίας για τους επόμενους μήνες.

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα εξής

Επισκόπηση του έργου και αποτελέσματα, με έμφαση στα κύρια πακέτα εργασίας, μεταξύ των οποίων:
την παραγωγή των ενοτήτων DiTwin (επεξεργασία του πλαισίου ικανοτήτων DiTwin και δημιουργία ενοτήτων κατάρτισης βασισμένων στο ψηφιακό δίδυμο που μπορούν να εφαρμοστούν σε σχολές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης)
την παραγωγή του DiTwin BackPack (παραγωγή του εγχειριδίου, του βιντεοσκοπημένου σεμιναρίου DiTwin και του διακρατικού εκπαιδευτικού προγράμματος)
Διάδοση του έργου και αναμενόμενα αποτελέσματα
Διοικητικά και υποστηρικτικά έγγραφα που απαιτούνται για την επιτυχή διαχείριση του έργου και την υποβολή εκθέσεων
Διασφάλιση ποιότητας

Η σύμπραξη θα συμμετάσχει τώρα στην επιλογή των κοινών ικανοτήτων που απαιτούνται από τη βιομηχανία 4.0 μέσω ενός ερωτηματολογίου στο οποίο συμμετέχουν 15 εμπειρογνώμονες της βιομηχανίας 4.0 ή των προηγμένων κατασκευαστικών εταιρειών σε κάθε χώρα εταίρο.

Για να ενημερώνεστε για τις εξελίξεις του έργου, επισκεφθείτε τις σελίδες του έργου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook και Linkedin).

Scroll to Top